Baza Coleoptera@PL
text enter
Chrząszcze Polski
Podsumowanie
Rodziny:114
Rodzaje:1564
Gatunki:6106
aktualizacja: 22 IV 2013 07:21

Strona Główna

Coleoptera Poloniae to ogólnopolski projekt naukowy, mający na celu utworzenie pełnej i aktualnej bazy wiedzy o krajowej faunie chrząszczy. Powstał on ramach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności jako wspólna inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. W jego realizacji uczestniczy szereg specjalistów z wielu krajowych ośrodków.

Plan działań przewiduje wykorzystanie wszelkich dostępnych źródeł informacji o rozmieszczeniu i biologii gatunków. Punktem wyjścia był Katalog Fauny Polski (Część XXIII - Chrząszcze) — 23 tomy wydawane w latach 1971-2000 przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN, którego przetworzona treść KFP stanowi rdzeń Bazy Coleoptera@PL. Podsumowanie przebiegu digitalizacji KFP przedstawia strona Baza Danych Coleoptera@PL.

Zakończony został kolejny etap prac - aktualizacja taksonomii do stanu zgodnego z "Catalogue of Palaearctic Coleoptera" - podstawowego obecnie źródła wiedzy na temat nazewnictwa chrząszczy Palearktyki.

Materiałów ilustracyjnych dostarcza Iconographia Coleopterorum Poloniae.