Baza Coleoptera@PL
text enter
Chrząszcze Polski
Podsumowanie
Rodziny:114
Rodzaje:1564
Gatunki:6106
aktualizacja: 22 IV 2013 07:21
››› Wejście do Bazy ‹‹‹
Wykaz tomów KFP
Taksonomia
Kategoryzacja gatunków
Dodatkowe dane o gatunkach


Wykaz tomów Katalogu Fauny Polski. Część XXIII – Chrząszcze

 1. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1971. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 1. Chrząszcze Coleoptera, Piśmiennictwo. PWN, Warszawa. 183 ss.
 2. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 2. Chrząszcze Coleoptera, Biegaczowate – Carabidae, cz. 1. PWN, Warszawa. 233 ss.
 3. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1974. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 3. Chrząszcze Coleoptera, Biegaczowate – Carabidae, cz. 2. PWN, Warszawa. 430 ss.
 4. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1976. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 4. Chrząszcze Coleoptera, Adephaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. PWN, Warszawa. 307 ss.
 5. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1978. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 5. Chrząszcze Coleoptera, Histeroidea i Staphylinidoidea prócz Staphylinidae. PWN, Warszawa. 356 ss.
 6. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1979. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 6. Chrząszcze Coleoptera, Kusakowate – Staphylinidae, cz. 1. PWN, Warszawa. 310 ss.
 7. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1980. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 7. Chrząszcze Coleoptera, Kusakowate – Staphylinidae, cz. 2. PWN, Warszawa. 272 ss.
 8. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1981. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 8. Chrząszcze Coleoptera, Kusakowate – Staphylinidae, cz. 3: Aleocharinae. PWN, Warszawa. 330 ss.
 9. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1983. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 9. Chrząszcze Coleoptera, Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. PWN, Warszawa. 194 ss.
 10. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1985. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 10. Chrząszcze Coleoptera, Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. PWN, Warszawa. 401 ss.
 11. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1986. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 11. Chrząszcze Coleoptera, Dermestoidea, Bostrichoidea, Cleroidea i Lymexyloidea. PWN, Warszawa. 243 ss.
 12. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1986b. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 12. Chrząszcze Coleoptera, Cucujoidea, cz. 1. PWN, Warszawa. 266 ss.
 13. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1986c. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 13. Chrząszcze Coleoptera, Cucujoidea, cz. 2. PWN, Warszawa. 278 ss.
 14. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1987. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 14. Chrząszcze Coleoptera, Cucujoidea, cz. 3. PWN, Warszawa. 309 ss.
 15. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1990. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 15. Chrząszcze Coleoptera, Cerambycidae i Bruchidae. PWN, Warszawa. 312 ss.
 16. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1990b. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 16. Chrząszcze Coleoptera, Stonkowate – Chrysomelidae, cz 1. PWN, Warszawa. 279 ss.
 17. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1991. Kat. Fauny Pul. Część XXIII, Tom 17. Chrząszcze Coleoptera, Stonkowate – Chrysomelidae, cz 2. PWN, Warszawa. 227 ss.
 18. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1992. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 18. Chrząszcze Coleoptera, Ryjkowcowate prócz ryjkowców – Curculionoidea prócz Curculionidae. MiIZ PAN, Warszawa. 324 ss.
 19. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1993. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 19. Chrząszcze Coleoptera, Ryjkowce – Curculionidae, cz. 1. MiIZ PAN, Warszawa. 324 ss.
 20. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1995. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 20. Chrząszcze Coleoptera, Ryjkowce – Curculionidae, cz. 2. MiIZ PAN, Warszawa. 310 ss.
 21. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1997. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 21. Chrząszcze Coleoptera, Ryjkowce – Curculionidae, cz. 3. MiIZ PAN, Warszawa. 307 ss.
 22. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 2000. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 22. Chrząszcze Coleoptera, Uzupełnienia tomów 2-21. MiIZ PAN, Warszawa. 252 ss.
 23. Mroczkowski M., Kadej M. 2007. Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 23. Chrząszcze Coleoptera, Piśmiennictwo. Fundacja Natura Optima Dux, Warszawa. 660 ss.


Taksonomia

 • Löbl I., Smetana A. (eds). 2003 Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1: Archostemata-Myxophaga-Adephaga. Apollo Books. 819 pp.
 • Löbl I., Smetana A. (eds). 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2: Hydrophiloidea-Staphylinoidea. Apollo Books. 942 pp.
 • Löbl I., Smetana A. (eds). 2006. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3: Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea and Byrrhoidea. Apollo Books. 690 pp.
 • Löbl I., Smetana A. (eds). 2007. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4: Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea and Cucujoidea. Apollo Books. 935 pp.
 • Löbl I., Smetana A. (eds). 2008. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 5: Tenebrionoidea. Apollo Books. 670 pp.
 • Löbl I., Smetana A. (eds). 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6:  Chrysomeloidae. Apollo Books. 924 pp.
 • Löbl I., Smetana A. (eds). 2011. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 7: Curculionoidea I. Apollo Books. 373 pp.


Kategoryzacja gatunkówDodatkowe dane o gatunkach

 • Kuśka A. 1995. Omomiłki (Coleoptera, Cantharidae): Cantharinae i Silinae Polski. Monogr. Fauny Polski, vol. 21