Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Protapion) ononidis Gyllenhal, 1827
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Szeroko rozsiedlony gatunek w Europie (z wyjątkiem skrajnych obszarów północnych), wykazywany poza tym z Azji Mniejszej, zachodniej i środkowej Azji. W Polsce, chociaż nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Spotykany na łąkach, miedzach, przydrożach i pobrzeżach lasu. Żyje na wilżynie ciernistej — Ononis spinosa L., wilżynie rozłogowej — O. repens L. i wilżynie bezbronnej — O. arvensis L. Larwy żerują w strączkach, w których wyżerają nasiona; w jednym strączku występuje zwykle jedna larwa, rzadziej dwie. Postacie dojrzałe odżywiają się liśćmi, robiąc w nich dziurki.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Suffrian 1845, Bach 1854, Lüllwitz 1916, Stachowiak P. 1987b
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Zumpt 1931
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wielkopolski Park Narodowy Stachowiak P. i Baraniak 1980
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Włocławek Wanat*
KFP 18 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882
KFP 18 Dolny Śląsk Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Polentz 1936e, Pomorski 1984
KFP 18 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Mazur M. 1983
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1886, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983
KFP 18 Wyżyna Małopolska Rogów koło Koluszek, Niecka Nidziańska — Chotel Czerwony, Skorocice, rezerwat Grabowiec i Krzyżanowice koło Pińczowa Wanat*
KFP 18 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981
KFP 18 Roztocze Buczyna Gorajska woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 18 Roztocze Gliniska, Józefów, Łabunie Kuśka*
KFP 18 Roztocze Kąty koło Zamościa, Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego Wanat*
KFP 18 Nizina Sandomierska Niepołomice Kotula 1873
KFP 18 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853, Bach 1854
KFP 18 Beskid Zachodni Kotula 1873, Wanka 1915, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 18 Beskid Zachodni Jaworzyna Krynicka Kuśka*
KFP 18 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934, Petryszak 1982
KFP 18 Bieszczady Petryszak 1982
KFP 18 Bieszczady Łupków Kuśka*
KFP 18 Bieszczady Berehy Górne Wanat*
KFP 18 Pieniny Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 18 Pieniny Kurnikówka Kuśka*
KFP 18 Pieniny Szczawnica Wanat*
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Lucht 1987
KFP 18 «Pomorze» Horion 1951
KFP 18 «Prusy» Horion 1951
KFP 18 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 18 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 18 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 18 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873

Uwagi:
Sudety Wschodnie: — locus typicus! dla A. ononicola Bach;