Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Cicindela (Cicindela) arenaria viennensis Schrank, 1781
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek rozmieszczony od Francji przez środkową i południową Europę aż do Syberii Zachodniej. Żyje na słonecznych, suchych, piaszczystych i skąpo porośniętych glebach z podsiąkającą wodą z warstw głębszych do górnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Frantzius 1853, Schaum 1856, Lentz 1857, Lentz 1879, Fricken 1880, Mrozek-Dahl 1928, Kolbe H. 1931, Horion 1939, Horion 1941), Sopot (Burakowski*); Pojezierze Pomorskie (Dohrn 1889, Dohrn 1891, Jakobson 1905, Timm 1915, Schulz C. 1923, Horn 1926, Mrozek-Dahl 1928, Horion 1935, Horion 1939, Horion 1941, Horion 1951, Burmeister 1939); Pojezierze Mazurskie (Horion 1939, Horion 1941); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Schilsky 1888, Jakobson 1905, Reitter 1908, Tenenbaum 1923, Mrozek-Dahl 1928, Kolbe H. 1931), Ciechocinek pow. Aleksandrów Kujawski (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: Warszawa Saska Kępa, Warszawa Żerań (Hildt 1907), Warszawa Bielany, Warszawa Boernerowo (Mroczkowski*), Cybulice pow. Nowy Dwór Mazowiecki, Baniocha pow. Piaseczno (Burakowski*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1912b, Gerhardt 1912d, Horn 1926, Rolle 1927, Horion 1939, Horion 1941); Górny Śląsk (Kolbe W. 1924, Nowotny 1924i, Nowotny i Polentz 1933, Horion 1939, Horion 1941); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Mroczkowski*), Pustynia Błędowska (Burakowski*); Wyżyna Małopolska: «Gub. Radomska» (Zaitzev 1908); Wyżyna Lubelska: Puławy (Zaitzev 1908); Nizina Sandomierska: Sośnica pow. Radymno (Trella 1926); Sudety Wschodnie (Uechtritz 1846, Letzner 1849, Letzner 1871, Letzner 1885, Bach 1851, Gutfleisch 1859, Gerhardt 1912b, Horn 1926, Horion 1939, Horion 1941); Beskid Zachodni: «około rzeki Raby» (Stronczyński 1835); Polska (Stronczyński 1835, Motschulsky 1850, Łomnicki M.A. 1913, Horn 1926, Horion 1939); «Prusy Wschodnie» (Zebe G. 1852, Seidlitz 1872, Ganglbauer 1892, Horion 1935, Burmeister 1939); «Śląsk» (Schilling 1832, Reitter 1870, Gerhardt 1891c, Schilsky 1909, Tischler 1912, Kolbe W. 1928, Horion 1935, Horion 1939, Horion 1951, Polentz 1940); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1905)