Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek obejmujący zasięgiem Europę północną oraz wschodnią część środkowej Europy, na południe docierający do górzystych, okolic w Jugosławii i Rumunii. W Polsce, pewne dane o jego występowaniu odnoszą się tylko do 6 krain południowych, wzmianki o występowaniu w Poznaniu i Warszawie opierają się prawdopodobnie na osobnikach zawleczonych z nieokorowanym drewnem z południowej części kraju. Zasiedla suche lub obumierające drzewa, głównie liściaste, rzadziej iglaste. Cykl rozwojowy, co najmniej dwuletni. Zarówno postacie dojrzałe, jak i larwy o ciele bardzo spłaszczonym żyją pod lekko odstającą korą drzew stojących lub leżących. Są one bardzo drapieżne i odżywiają się larwami i poczwarkami owadów podkorowych. Kopulacja i składanie jaj występuje w maju-czerwcu. Larwy po dwukrotnym przezimowaniu przepoczwarczają się w lipcu. Stadium poczwarki trwa około 10 dni. Młode chrząszcze wybarwiają się w ciągu 2-3 dni i pozostają aż do wiosny pod korą drzew lęgowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Hildt 1893); Puszcza Białowieska (Ślipiński 1982); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1960); Wyżyna Lubelska: Puławy (Zaitzev 1912, Tenenbaum 1923); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Mazury (Trella 1923c); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Horion 1960); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1923c, Trella 1938, Trella 1939b); Bieszczady: Stuposiany (Nowicki M. 1858); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Hetschko 1930); «Śląsk» (Schilsky 1888, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1865); «Podkarpacie» (Ślipiński 1982); «Beskidy» (Reitter 1911); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Beskid Wschodni: okolice Przemyśla - terra typica! dla C. cinnaberinus ab. lechicus Trella