Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cicindela (Cicindela) lunulata Fabricius, 1781
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Halofilny gatunek, rozmieszczony od północnej Afryki, południowej Europy, południowej części środkowej Europy, przez kraje Bliskiego Wschodu i południową część ZSRR aż do Mongolii i Chin. Występowanie w Polsce wątpliwe Wzmianka Letznera (1849), oparta na trzech okazach jakoby znalezionych w r. 1847 przez Elenbergera na piaszczystym brzegu lasu iglastego koło Gliwic, nie jest wiarygodna. Następni autorzy wzmiankę Letznera bezkrytycznie powtarzali, jedynie Horn (1926) i Machura (1935) uważają stanowisko na Śląsku za niepewne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.