Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Calosoma (Charmosta) investigator (Illiger, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Rzadki gatunek, rozmieszczony w północno-wschodniej Europie i na Syberii, z Fennoskandii znany tylko z jednego stanowiska w Szwecji. Błędnie wykazany przez W. Eichlera (1928) z Wyżyny Małopolskiej — Pawłowice pow. Łask; okazy dowodowe, sprawdzone przez J. Makólskiego, należą do Calosoma (Charmosta) maderae auropunctatum (Herbst). Wymagania ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Rozewie pow Puck (Bialk 1905, Burmeister 1939); Pojezierze Mazurskie: Tabórz pow Ostróda (Leśniak 1964); Nizina Mazowiecka (Horion 1941), Warszawa (Hildt 1893, Hildt 1907); «Pomorze» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Jakobson 1906, Reitter 1908)