Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pediacus depressus (Herbst, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozprzestrzeniony od południowych części Anglii i Fennoskandii aż do wschodniej Francji, Szwajcarii, północnej Jugosławii i Grecji; najdalej na wschód wysuniętym stanowiskiem jest Jarosławl (ZSRR). W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany, notowany z Gdańska i pięciu krain południowych. Występuje pod zmurszałą korą pieńków i pni drzew liściastych oraz martwych gałęzi, uprzednio uszkodzonych przez kózki (Cerambycidae). Drzewami siedliskowymi są przeważnie dęby, rzadziej buki, olchy i wierzby, a wyjątkowo świerki i sosny. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwy odżywiają się przypuszczalnie drobnymi owadami podkorowymi i ich szczątkami. Młode chrząszcze ukazują się w czerwcu. Chrząszcze mają dużą zdolność lotu, obserwowano je w czasie nadlatywania na sagi drzewa, do mieszkań i na ulice miast.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Westerplatte (Lentz 1886, Horion 1960); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Polentz 1929f, Polentz 1929l, Polentz 1932, Horion 1960); Górny Śląsk (Roger 1856, Kolbe W. 1924, Polentz 1935, Horion 1960); Wyżyna Małopolska: Kłomnice woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913, Ślipiński 1982); Beskid Zachodni: Ustroń (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910), Cieszyn (Wanka 1927); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1960); «Prusy Zachodnie» (Helm 1881); «Śląsk» (Erichson 1845, Bach 1849, Sturm I.H.C.F. 1851, Zebe G. 1852, Gutfleisch 1859, Kuhnt 1912, Ślipiński 1982); «Karpaty» (Ślipiński 1982); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)