Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptolestes fractipennis (Motschulsky, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do południowej Francji i północnych Włoch, wykazywany także z Korsyki i Kaukazu. W Polsce nie występuje. Notowany tylko raz z jednego stanowiska w końcu ubiegłego wieku, prawdopodobnie pomyłkowo, gdyż J. Gerhardt (1910) nie zaliczył omawianego gatunku do fauny chrząszczy śląskich; Ślipiński (1982) również wątpi o występowaniu w Polsce.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Jutrzyna koło Strzelina (Letzner 1888); «Śląsk» (Jakobson 1915)