Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nothiophilus laticollis Chaudoir, 1850
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Europejski gatunek znany z południowo-wschodniej Europy oraz z części południowo-wschodniej Europy środkowej. Żyje na kserotermicznych stanowiskach; w Niecce Nidziańskiej znajdowany na glebie rędzinowej i na słonawisku (B. Burakowski*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Szczepanów pow Środa Śląska (Polentz 1937, Polentz 1939c, Horion 1938b, Horion 1941); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Wzgórze Wały koło Racławic (Szymczakowski 1960), Biała Góra koło Tunelu pow. Miechów (Burakowski*); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe koło Sandomierza, okolice Buska (Szymczakowski 1960), Gadawa pow. Busko-Zdrój (Burakowski*), Kików, Wełcz, Busko-Zdrój (Makólski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Lazarko 1963); «Polska Południowa» (Burmeister 1939); «Śląsk» (Burmeister 1939, Polentz 1940, Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1906)