Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Airaphilus perangustus Lindberg, 1943
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, znany dotychczas tylko z południowej części Finlandii oraz z dwu stanowisk na polskim Pobrzeżu Bałtyku. Zasiedla głównie nadmorskie wydmy piaszczyste, zwłaszcza porośnięte mozgą trzcinowatą — Phalaris arundinacea L. Poławiany zazwyczaj w miesiącach letnich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.