Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bembidion (Ocys) harpaloides Audinet-Serville, 1821
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek rozmieszczony głównie w zachodniej części zachodniej Europy, na wschód dochodzi do Łaby, poza tym wykazywany z Azorów, Madery i Wysp Brytyjskich oraz z kilku izolowanych stanowisk w Austrii i dwu w Norwegii. Wymagania ekologiczne słabo poznane. Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia; wykazany przed przeszło stu laty ogólnie ze Śląska Górnego przez Zebego, a z Beskidu Zachodniego przez Kelcha — dane te były bezkrytycznie powtarzane przez innych autorów; według Horiona (1941) powyższe doniesienia są niewiarygodne. Podany w Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (nadleśnictwo Łobodno) przez A. Habera (1957) na skutek omyłkowo podanej nazwy Bembidion melanocephalus [sic!]. Prawdopodobnie nie występuje również na Roztoczu, brak okazów dowodowych w zbiorze Tenenbauma (B. Burakowski*). [Kfp 1973]; Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje zachodnią część Podobszaru Śródziemnomorskiego, Europę Zachodnią i zachodnią część Europy Środkowej, na wschód docierając do Łaby, Austrii i Słowacji, notowany nadto z południowej Norwegii, Madery i Azorów. Z Polski brak udokumentowanych danych o jego występowaniu. W 1973 r. nie był zaliczony do chrząszczy krajowych. Pogląd ten jest i obecnie aktualny. Błędnie wykazany z Roztocza i Beskidu Śląskiego (J. Pawłowski 1974). [Kfp 2000].
[tom 22]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje zachodnią część Podobszaru Śródziemnomorskiego, Europę Zachodnią i zachodnią część Europy Środkowej, na wschód docierając do Łaby, Austrii i Słowacji, notowany nadto z południowej Norwegii, Madery i Azorów. Z Polski brak udokumentowanych danych o jego występowaniu. W 1973 r. nie był zaliczony do chrząszczy krajowych. Pogląd ten jest i obecnie aktualny. Błędnie wykazany z Roztocza i Beskidu Śląskiego (J. Pawłowski 1974).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Roztocze (Pawłowski J. 1974); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1974); Polska (Hůrka 1996); Górny Śląsk (Zebe G. 1852, Gutfleisch 1859, Schaum 1860, Burmeister 1939); Roztocze: Florianka pow. Zamość (Tenenbaum 1918), (Pawłowski J. 1974); Beskid Zachodni: Ustroń pow. Cieszyn (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Łomnicki M.A. 1913, Netolitzky 1916), (Pawłowski J. 1974); Polska (Müller 1918, Winkler A. 1924); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Jakobson 1906, Kuhnt 1912, Mrozek-Dahl 1928); «Śląsk nad Wisłą» (Bach 1849)

Uwagi:
Beskid Zachodni: Stanowisko wątpliwe
Górny Śląsk: bez stanowisk
Polska: Stanowisko wątpliwe
Roztocze: Stanowisko wątpliwe