Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bembidion (Philochthus) aeneum Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek o niedostatecznie znanym rozmieszczeniu, wykazywany 7 Europy, północnej Afryki, Kaukazu i środkowej Azji. Występuje w kilku podgatunkach, forma nominatywna. Zamieszkuje północną część Europy od Francji i Wysp Brytyjskich po Fennoskandię. W Polsce wykazany tylko ze Szczecina. Zasiedla głównie pobrzeża morskie, ale spotykany również wewnątrz lądu na miernie wilgotnych glebach gliniastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Reitter 1908, Kuhnt 1911b, Horion 1941, Horion 1954, Horion 1959b); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852, Gutfleisch 1859); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Schilsky 1888)

Uwagi:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin — locus typicus! dla ab pseudaeneum Reitt.
Sudety Wschodnie: Stanowiska wątpliwe
«Śląsk»: Stanowiska wątpliwe