Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bembidion (Philochthus) neresheimeri Müller, 1929
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Zarówno rozmieszczenie jak i warunki ekologiczne gatunku niedostatecznie znane Dotychczas wykazany tylko ze wschodnich prowincji Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Austrii Dolnej oraz z Czech. Podany ogólnie z Pomorza prawdopodobnie na podstawie znalezisk w miejscowościach leżących na wschód od Berlina, po lewej stronie Odry, kilkanaście kilometrów od granicy Polski. Dotychczas nie stwierdzony w Polsce, ale występowanie omawianego gatunku prawdopodobne w zachodniej części kraju. [Kfp 1973]; Wymieniony wyżej takson utrzymywał się w piśmiennictwie prawie 60 lat. Obecnie uznaje się go za synonim pospolitego Bembidion (Philochthus) mannerheimii (C. Sahlberg, 1827), szeroko rozprzestrzenionego w Europie (t. 2, str. 170). W katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich (Lucht 1987) Bembidion (Philochthus) neresheimeri G. Müll., nie jest podany.[Kfp 2000].
[tom 22]
Wymieniony wyżej takson utrzymywał się w piśmiennictwie prawie 60 lat. Obecnie uznaje się go za synonim pospolitego Bembidion (Philochthus) mannerheimii (C. Sahlberg, 1827), szeroko rozprzestrzenionego w Europie (t. 2, str. 170). W katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich (Lucht 1987) Bembidion (Philochthus) neresheimeri G. Müll. nie jest podany.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Pomorze» (Kersten 1944, Horion 1951); Dolny Śląsk: Wrocław-Wojnów (Drozd-Nurek 1988)

Uwagi:
«Pomorze»: bez miejscowości