Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Paramecosoma melanocephalum (Herbst, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozpowszechniony od Szkocji, północnych prowincji Fennoskandii i Półwyspu Kola przez całą środkową Europę aż do południowej Francji, północnych Włoch i Siedmiogrodu. W Polsce, chociaż z niektórych krain jeszcze nie wykazany, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskch. Spotykany na pobrzeżach rzek i strumieni, na różnych roślinach, w zimie pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, w detrytusie, wśród mchów i pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932, Horion 1960), Koszalin (Lüllwitz 1916, Horion 1960); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1938, Horion 1960); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Nizina Sandomierska: Tarnów (Rybiński 1897); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)