Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trechus splendens Gemminger et Harold, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek górski, rozmieszczony w Alpach Wschodnich, Średniogórzu Czeskim, Średniogórzu Niemieckim oraz w Sudetach. W Polsce pewne stanowiska znajdują się tylko w obszarze sudeckim, inne dane ze Śląska Dolnego i Karpat prawdopodobnie polegają na błędnych oznaczeniach. Zasiedla lasy górskie, wkracza również na tereny ponad górną granicą lasu. Znajdowany przeważnie w ściółce.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: