Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amara (Amara) makolskii Roubal, 1923
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
J. Hejkal (1990) synonimizuje Amara (Amara) pseudocommunis Burak. z Amara (Amara) makolskii Roub. i na tej podstawie wykazuje omawiany gatunek z Polski. Zdaniem autorów pogląd ten nie jest słuszny, podobnie jak synonimizowanie (F. Hieke, 1973) A. (A.) pseudocommunis Burak. z Amara (Amara) communis (Panz.). Natomiast, naszym zdaniem, słuszne było synonimizowanie A. (A.) makolskii Roub. z A. (A.) communis (Panz.), co zrobił F. Hieke (1978).
[tom 3]
Stanowisko systematyczne gatunku nie zupełnie wyjaśnione, od chwili opisania ponownie nie znaleziony, znany dotychczas tylko z jednego okazu pochodzącego z okolic Równego na Wołyniu (Ukraińska SRR). Omyłkowo, ogólnie z Polski wykazany przez A. Horiona.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Horion 1951)