Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amara (Amara) pulpani Kult, 1949
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Aczkolwiek upłynęło 50 lat od jego opisu, chrząszcz ten jest mało znany. Notowany z Francji, Niemiec, Czechosłowacji, Polski i Ukrainy. Wykazany z Polski na podstawie pojedynczych okazów z trzech stanowisk, złowionych 2 VII 1968 w Jamkach, 3 V 1969 w Grodzisku i 16 IX 1969 w Podgórkach; ostatnie dwa osobniki pochodziły ze ściółki wysianej na południowych stokach z wapiennymi skałkami; oznaczenia tych biegaczy dokonał J. Jelinek. F. Hieke (1973) sądzi, że omawiany gatunek jest identyczny z Amara (Amara) communis (Panzer, 1797), stąd prawdopodobnie pominięty w katalogu Europy Środkowej (Lucht 1987), natomiast w spisie chrząszczy czechosłowackich jest wykazany z Czech, Moraw i Słowacji. W katalogu chrząszczy Polski (1974) nie zaliczony do fauny krajowej z powodu braku udokumentowanych danych.
[tom 3]
Gatunek znany od niedawna z Czechosłowacji, Ukraińskiej SRR, Francji, NRF i NRD. Omyłkowo podany z Polski przez A. Horiona (1951), również wzmianka tego autora (1960b) o występowaniu w Galicji odnosi się do danych z terenu leżącego na południowo-wschód od naszej granicy. Według autora opisu żyje jedynie na suchych, niepiaszczystych wrzosowiskach nieleśnych lub tylko tu i ówdzie porośniętych sosnami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Horion 1951); «Galicja» (Horion 1960b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Grodzisko koło Ojcowa (Szymczakowski 1973, Pawłowski J. i in. 1994), Podgórki koło Krakowa (Szymczakowski 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojcowski Park Narodowy — Jamki (Pawłowski J. i in. 1994)

Uwagi:
Polska: — bez miejscowości