Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amara (Celia) roubali Makólski, 1929
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu ogólnym, wykazywany jedynie z Polski. Makólski (1952) sądzi, że u nas jest to «dement pochodzenia polnocnego», w okolicy Warszawy rzadko, ale nieraz licznie spotykany na jesieni. Żyje na suchych terenach piaszczystych, głównie na wydmach pochodzenia lodowcowego, dotychczas znajdowany tylko w piasku przy korzeniach Artemisia campestris L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka (Makólski 1929, Horion 1935, Horion 1941, Mroczkowski 1952, Smreczyński 1955), Czarna Struga i Pustelnik (Burakowski*, Makólski*), Warszawa Anin, Zegrze pow. Nowy Dwór Mazowiecki (Makólski*); Wyżyna Małopolska: Skowronno pow. Pińczów (Burakowski*, Makólski*); Polska Północna (Horion 1935, Horion 1941); Polska (Csiki 1933b, Burmeister 1939, Horion 1951, Makólski 1952)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Gocławek pod Warszawą — locus typicus! dla Amara Roubali Mak.;