Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amara (Leiocnemis) sabulosa (Audinet-Serville, 1821)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek środkowoeuropejski, rozsiedlony od wschodniej Francji i północnej Szwajcarii, przez Niemcy i Polskę, do Czech, Moraw, Słowacji, Węgier i Austrii. Wszędzie rzadko i sporadycznie znajdowany. Z Polski początkowo błędnie wykazany na podstawie mylnie oznaczonych okazów z Babiej Góry, obecnie notowany na podstawie czterech okazów złowionych na wydmach nadmorskich oraz pojedynczych osobników na pięciu stanowiskach na wydmach śródlądowych. Według piśmiennictwa występuje na piaszczystych polach, łąkach, pagórkach, wydmach, ciepłych zboczach i w kamieniołomach.
[tom 3]
Gatunek znany z południowo-wschodniej Europy, południowej części Europy Środkowej i Kaukazu. W Polsce nie występuje, wykazany omyłkowo przez Stobieckiego z Babiej Góry — odnośne okazy dowodowe, po sprawdzeniu przez J. Makólskiego (J. Pawłowski 1968), okazały się należące do Amara (Celia) pallens Sturm. Pozostałe wzmianki innych autorów opierały się prawdopodobnie na doniesieniu Stobieckego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Burmeister 1939, Horion 1941); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1907); Pobrzeże Bałtyku: nadleśnictwo Choczewo leśnictwo Szklana Huta, Sobieszewo (Burzyński J. 1973); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kuczki koło Poddębic (Burzyński J. 1973); Nizina Mazowiecka: Henryków, Pustelnik i Dziechciniec nad Świdrem (Burzyński J. 1973); Wyżyna Małopolska: Bukowa koło Bełchatowa (Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973)