Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Cryptophagus) pilosus Gyllenhal, 1827
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Pospolity gatunek występujący niemal w całej Europie prócz skrajnych prowincji północnych Fennoskandii; notowany poza tym z Afryki Północnej, Madery oraz Japonii. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, nie jest jednak jeszcze znany z wielu krain. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, w Tyrolu dociera do wysokości około 2100 m n.p.m. Występuje zarówno na terenach zabudowanych, jak również w lasach, na polach i łąkach. Znajdowany przeważnie pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi (słoma, siano, zielsko, opadłe liście), niekiedy także w gniazdach myszy, chomików, świstaków oraz na starych plastrach miodu w ulach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Olsztyn (Żurańska 1969); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1888, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Bartoszyński 1936, Majewski T. 1973b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1877b, Letzner 1888, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1907b, Gerhardt 1908, Gerhardt 1908f, Gerhardt 1910, Scholz R. i Hinke 1919); Wzgórza Trzebnickie: Trzebnica (Letzner 1871, Letzner 1888); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Kruszyna woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Ispina woj. Kraków (Kotula 1873), Niepołomice (Łomnicki M.A. 1886, Kotula 1874); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1888, Kolbe W. 1907); Sudety Wschodnie: Długopole Dolne (Letzner 1888), Klecienko i Wysiecza koło Bystrzycy Kłodzkiej (Pax i Maschke 1935); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Letzner 1888), Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Roubal 1944); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Bach 1849, Kraatz 1876, Schilsky 1888, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Arndt 1924, Kolbe W. 1931, Polentz 1940); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1915); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)