Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pterostichus (Cryobius) tatricus Kult, 1947
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek wysokogórski, znany dotychczas tylko z polskich Tatr i Beskidu Zachodniego. Odkryty przez J. Makólskiego już przed kilkudziesięciu laty na Babiej Górze oraz licznie przez niego złowiony w pierwszej połowie sierpnia 1946 r. pod szczytem Świnicy, około 2150 m n.p.m. —ale nigdzie przez tego badacza nie opisany. Na podstawie przesłanych przez J. Makólskiego okazów oraz informacji o cechach odróżniających omawiany gatunek od pokrewnego Pterostichus (Cryobius) blandulus Mill., K. Kult (1947) umieścił Pterostichus (Cryobius) tatricus Mak. (i.l.) w kluczu do oznaczania czechosłowackich Carabidae, przez co stał się autorem nazwy omawianego gatunku. Na podstawie dotychczasowych znalezisk można przypuszczać, że jest to wysokogórski endemit zachodniokarpacki.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Babia Góra — szczyt, 1725 m n.p.m. (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Tatry: — bez stanowisk (Kult 1947, Smetana 1951, Pawłowski J. 1968); Polska (Makólski 1949, Horion 1951)

Uwagi:
Tatry: — locus typicus!, Świnica (J. Makólski*);