Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Emphylus glaber (Gyllenhal, 1808)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozpowszechniony od skrajnych prowincji północnych Fennoskandii i europejskiej części ZSRR przez całą środkową Europę aż do północnej i wschodniej części Francji oraz północnych Włoch. W Polsce znany z nielicznych stanowisk na Pobrzeżu Bałtyku oraz w zachodniej i południowej części kraju. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Chrząszcz pozbawiony zdolności lotu gdyż ma skrzydła zredukowane; występuje w mrowiskach gatunków z rodzaju Formica L., zwłaszcza w gniazdach F. rufa L. Postacie dojrzałe zimują.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Labler 1921, Węgrzecki 1932, Kleine 1940); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Arnold 1938, Wiśniewski 1967); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910), Oława (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Błeszno i Stradom woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910), Wleń (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Kotula 1873, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Nowicki M. 1873b, Szlezygier 1891, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Arndt 1924, Horion 1960); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja». (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1910)