Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) mesomela (Herbst, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, Fennoskandii i Karelii przez środkową Europę aż do północnych części Hiszpanii i Włoch. W Polsce, chociaż nie znany jeszcze z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Występuje w ciągu całego roku na pobrzeżach wód płynących i stojących, na wilgotnych i bagnistych łąkach oraz torfowiskach. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, ściętymi trawami oraz pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1938); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1874, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1898b, Gerhardt 1898d, Gerhardt 1906, Schwarz i Letzner 1874); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa-Zacisze, Częstochowa-Raków (Lgocki 1908); Roztocze: Zwierzyniec, Sabaudia i Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Letzner 1879, Letzner 1888); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c, Trella 1930c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Erichson 1846); «Prusy» (Kugelann 1794, Siebold 1847); «Śląsk» (Schilling 1848, Bach 1849, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888)

Uwagi:
«Prusy»: terra typica! dla Latridius ater var. dorsalis Kug.