Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dicheirotrichus rufithorax (Sahlberg, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Zamieszkuje głównie Europę Środkową i znaczne obszary wschodniej Europy sięgając na północ do południowych prowincji Szwecji i Finlandii, znany też z zachodniej Syberii. Żyje na gliniastych, rzadziej piaszczystych glebach, skąpo porośniętych roślinnością trawiastą lub bylinami; w Polsce spotykany przeważnie na pobrzeżach rzek, ze Szwecji wykazywany jako synantrop z gliniastych pól uprawnych w pobliżu miast.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Horion 1941); Pojezierze Mazurskie (Horion 1941); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Blank-Weissberg 1929), Toruń (Makólski*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907, Sumiński i Tenenbaum 1921, Makólski 1952), liczne stanowiska na obszarze Wielkiej, Warszawy, Obory pow. Piaseczno (Makólski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Polentz 1942, Horion 1941); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Schaum 1860, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Horion 1941), Chełmek pow. Chrzanów (Makólski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897), okolica Krakowa — liczne stanowiska (Makólski*); Wyżyna Lubelska: Puławy, Kazimierz Dolny pow. Puławy (Makólski*); Nizina Sandomierska: Tarnów, Jarosław (Makólski*), Dąbrówka k. Ujścia Solnego pow. Bochnia (Pawłowski*); Beskid Zachodni (Wanka 1915); Beskid Wschodni (Trella 1926), Jasło (Makólski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Burmeister 1939); «Prusy» (Siebold 1847, Bach 1851, Lentz 1857, Schaum 1860, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Jakobson 1907, Reitter 1908, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Śląsk» (Reitter 1870, Jakobson 1907, Kuhnt 1912, Burmeister 1939, Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1907); «Pobrzeże Odry i Kaczawy» (Mrozek-Dahl 1928)