Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Harpalus (Ophonus) gammeli Schauberger, 1832
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek. Zamieszkuje głównie południowo-wschodnią część Europy, na północ sięga po Austrię, Węgry i Morawy. W Polsce dotychczas nie stwierdzony, dane A. Horiona odnoszą się do terenów leżących na południowo-wschód od naszej granicy wschodniej.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: