Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Harpalus (Ophonus) puncticeps (Stephens, 1828)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozsiedlony od północnej Hiszpanii, południowej Francji, środkowych Włoch, Albanii aż do południowych części Szwecji i Finlandii, notowany również z zachodniej Azji i Kaukazu. Żyje na otwartych skąpo porośniętych roślinnością glebach gliniastych i wapiennych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Elbląg (Horion 1941), Upadły pow. Kamień Pomorski, Cetniewo pow. Puck (Makólski*); Pojezierze Pomorskie: koło Bielinka pow. Dębno (Neresheimer i Wagner H. 1929, Zumpt 1931, Horion 1941); Wyżyna Małopolska: Wełecz pow. Busko-Zdrój (Makólski*); «Prusy» (Horion 1951)