Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Harpalus (Harpalus) roubali Schauberger, 1928
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Z uwagi na mylenie omawianego gatunku z Harpalus (Harpalus) dimidiatus (Rossi), rozmieszczenie ogólne poznane niedostatecznie. Wykazywany z wschodniej i środkowej Europy. W Polsce rzadko i pojedynczo znajdowany. Warunki ekologiczne słabo poznane. Według własnych danych na Wyżynie Małopolskiej spotykany na nasłonecznionych glebach piaszczystych, gliniastych i wapiennych, pokrytych licznymi kamieniami oraz skąpo porośniętych niską roślinnością trawiastą lub bylinami (B. Burakowski*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warka pow. Grójec (Makólski*); Górny Śląsk (Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1931, Nowotny 1924k, Scholz R. 1929, Horion 1935, Horion 1941); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Kuntze i Noskiewicz 1938), Krzemionki pow. Kraków (Makólski*); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960), Sandomierz, Busko-Zdrój, Kików i Wełecz pow. Busko-Zdrój, Pińczów (Makólski*); Góry Świętokrzyskie: okolice Kielc (Makólski*); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny pow. Puławy (Makólski*); Roztocze (Tenenbaum 1918); Beskid Zachodni (Wanka 1917b, Kolbe W. 1931), Rytro, Tęgoborze pow. Nowy Sącz (Pawłowski*); Beskid Wschodni (Trella 1926, Kuntze i Noskiewicz 1938), okolice Przemyśla (Makólski*), Kowalowy pow. Jasło (Pawłowski*); Tatry (Reitter 1870b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Burmeister 1939); Polska Południowa (Kuntze R. 1931, Kuntze R. 1931c); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Burmeister 1939, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1907, Scholz R. 1929, Horion 1935)