Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trichocellus (Trichocellus) cognatus (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Szeroko rozpowszechniony gatunek okołobiegunowy, w Europie rozmieszczony od północnej części Europy Środkowej aż do skrajnych krańców na północy kontynentu. W Polsce bardzo rzadko znajdowany. Zasiedla głównie suche otwarte obszary piaszczyste i tereny morenowe, słabo pokryte płatami niskiej roślinności, spotykany w towarzystwie Miscodera arctica Payk., wykazywany również z polodowcowych torfowisk wysokich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.