Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trichocellus (Trichocellus) placidus (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek zamieszkujący środkową i północną Europę, gdzie sięga daleko poza koło podbiegunowe, notowany również z Kaukazu i zachodniej Syberii. W Polsce pojedynczo i rzadko spotykany. Występuje głównie w lasach liściastych na dość wilgotnych glebach różnych typów, jednak z domieszką części próchnicowych, niekiedy spotykany nad brzegami jezior ocienionych przez olchy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916), Gdańsk (Makólski*); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Makólski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); Górny Śląsk (Scheidt 1919); Beskid Zachodni (Wanka 1927); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1941); «Śląsk» (Letzner 1877c, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1941)