Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dromius (Dromiolus) sigma (Rossi, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek szeroko rozmieszczony od północnej Afryki przez prawie całą Europę aż do południowej części Fennoskandii, na wschód sięga do Syberii i Kaukazu. W Polsce prawdopodobnie wszędzie na terenach nizinnych. Występuje na terenach moczarowatych w dolinach rzek i nad stojącymi, słodkimi wodami, gdzie żyje na pobrzeżach silnie porośniętych drzewami, szczególnie wierzbami i olchami. W okresie wegetacyjnym spotykany wśród mchu, pod opadłymi, butwiejącymi liśćmi i innymi resztkami roślinnymi, na zimowiskach w tych samych miejscach, niekiedy również pod korą przy podstawie drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 3 Pobrzeże Bałtyku Zebe G. 1852, Lentz 1879, Pawłowski J. 1966
KFP 3 Pojezierze Pomorskie Szczecin Makólski*
KFP 3 Pojezierze Mazurskie Lentz 1879
KFP 3 Pojezierze Mazurskie Augustów Burakowski*
KFP 3 Pojezierze Mazurskie Ełk Makólski*
KFP 3 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1885, Schumann 1905, Gerhardt 1910, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933
KFP 3 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Konin Burakowski*
KFP 3 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Toruń Makólski*
KFP 3 Nizina Mazowiecka Hildt 1907, Mazur E. 1936, Makólski 1952
KFP 3 Nizina Mazowiecka Szczytno pow. Sochaczew, Ostrów Mazowiecka Burakowski*
KFP 3 Nizina Mazowiecka Buraków, Jabłonna, Serock i Zegrze pow. Nowy Dwór Mazowiecki, Puszcza Kampinowska — Przykop, Zaborów pow. Pruszków, Pustelnik pow. Wołomin Makólski*
KFP 3 Puszcza Białowieska Karpiński i Makólski 1954
KFP 3 Dolny Śląsk Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910
KFP 3 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910
KFP 3 Górny Śląsk Kelch 1846, Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Roger 1856, Gerhardt 1910, Nowotny 1924e, Dahl 1925
KFP 3 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908, Lgocki 1911, Mazur E. 1936
KFP 3 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Zwierzyniec, Czerna pow. Chrzanów Pawłowski*
KFP 3 Nizina Sandomierska Jarosław Makólski*
KFP 3 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910
KFP 3 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852
KFP 3 Beskid Wschodni Trella 1930c
KFP 3 Polska Motschulsky 1850, Jakobson 1907, Łomnicki M.A. 1913, Zaitzev 1924
KFP 3 «Pomorze» Horion 1941, Kersten 1944
KFP 3 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1941
KFP 3 «Śląsk» Weigel 1806, Bach 1849, Kuhnt 1912, Horion 1941