Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cymindis (Cymindis) axillaris (Fabricius, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozsiedlony w południowej i zachodniej Europie oraz południowej części Europy Środkowej, znany również z północnej Afryki i zachodniej Azji. W Polsce. Zamieszkuje jedynie Sudety, gdzie jednak bardzo rzadko spotykany. Z okolic Przemyśla omyłkowo wykazany przez T. Trellę (1926) na podstawie błędnego oznaczenia (J. Makólski*); odnośne okazy dowodowe należą do Cymindis (Cymindis) cingulata Dej. Znajdowany głównie pod kamieniami na murawach kserotermicznych, pokrywających zwłaszcza gleby wapienne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Albien 1905, Horion 1941); Sudety Zachodnie (Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Joseph 1868, Joseph 1869, Gerhardt 1910, Horion 1941); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Letzner 1850, Zebe G. 1852, Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Mrozek-Dahl 1928, Franz 1936, Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1908); «Prusy» (Lentz 1856, Lentz 1857, Lentz 1879, Mrozek-Dahl 1928)

Uwagi:
Pojezierze Mazurskie: Stanowiska wątpliwe
«Śląsk»: — terra typica! dla Cymindis homagrica var. vittata Letzn.;