Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Atomaria) atrata Reitter, 1875m
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek wykazywany ze środkowej i północnej Europy; dokładne rozsiedlenie tego gatunku poznane niedostatecznie, gdyż przez niektórych autorów uważany za aberację barwną A. (A.) prolixa Er. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach. Występuje w lasach — na gałęziach leżących na ziemi, pod wiązkami chrustu, w ściółce świerkowej i pod opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1888d, Gerhardt 1910, Letzner 1888); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1875c, Letzner 1876, Letzner 1879, Letzner 1888), Góry Kłodzkie (Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Brylińce koło Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Sudety» (Lohse 1967)