Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Drypta dentata (Rossi, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozmieszczony w południowej i zachodniej Europie oraz południowej części Europy Środkowej, podawany również z zachodniej Azji. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w południowej części kraju. Warunki ekologiczne słabo poznane. Znajdowany pod kamieniami, resztkami roślinnymi i pod korą przy podstawie drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kuntze i Noskiewicz 1938, Makólski 1952), Czatkowice pow. Chrzanów (Makólski*), Kraków Sikornik, Kraków Zwierzyniec, Kraków Przegorzały (Pawłowski*); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960); Beskid Zachodni: Tęgoborze pow. Nowy Sącz (Makólski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1926, Kuntze i Noskiewicz 1938); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1908); «Malopolska» (Tenenbaum 1923)