Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Atomaria) bescidica Reitter, 1887d
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek borealno-alpejski, występujący głównie w północnej części Fennoskandii, gdzie dociera do skrajnych prowincji; poza tym notowany z nielicznych stanowisk w Alpach Wschodnich, Tyrolu, Lasu Czeskiego, słowackich Beskidów i ukraińskich Karpat. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, ale możliwy do wykrycia w górzystych regionach południowej części kraju. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku i w Beskidach opierały się na znaleziskach odnoszących się do stanowisk poza naszymi granicami. Bionomia nie jest znana, postacie dojrzałe znajdowano w lasach górskich — w ściółce pod opadłym listowiem i na grzybach nadrzewnych.
[tom 22]
Gatunek borealno-górski, opisany z Beskidów Śląskich i Lasu Czeskiego; szeroko rozprzestrzeniony w Fennoskandii aż do skrajnych prowincji, nadto notowany z Alp Wschodnich, Tyrolu, Czech, Moraw i ukraińskich Karpat. Z braku konkretnych danych o jego występowaniu W naszym kraju nie był zaliczony do fauny Polski. Obecnie znany z jednego okazu złowionego w Puszczy Białowieskiej. Bionomia i wymagania ekologiczne tego gatunku nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Jakobson 1915); «Beskidy» (Ganglbauer 1899b, Gerhardt 1907b, Gerhardt 1908f, Gerhardt 1910, Reitter 1911, Schenkling 1923, Mader 1926, Horion 1960, Lohse 1967); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy oddział 399 (Johnson i in. 1993); «Beskidy Śląskie» (Reitter 1887d); «Beskidy» (Koch K. 1989b)