Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek występujący w południowej i zachodniej części Europy oraz w południowym obszarze Europy Środkowej, notowany również z Danii i jednej południowej prowincji Szwecji oraz z Syberii. Występowanie tego rzadkiego chrząszcza nie zostało dotychczas w Polsce stwierdzone z całą pewnością. Jedyna wzmianka sprzed przeszło 50 lat nie znalazła później nigdzie potwierdzenia, a według informacji ustnej L. Buchholza z Poznania w niekompletnym zbiorze J. W. Szulczewskiego brak jest okazów dowodowych omawianego gatunku. Jest to relikt pierwotnych lasów liściastych. Zasiedla dziuple znajdujące się przy podstawie drzewa. Cykl rozwojowy trwa od trzech do czterech lat. Larwy żyją w wilgotnym próchnie otaczającym dziuplę oraz w ciemnobrunatnej lub czarnej próchnicy przylegającej bezpośrednio do ziemi na dnie dziupli. Próchnica w dziuplach powstaje zwykle z trocin i ekskrementów, wysypujących się z chodników larw chrząszczy drewnożernych, głównie gatunków z rodzaju Rhyncolus Germar oraz kózki Rhamnusium bicolor (Schrank). Postacie dojrzałe przezimowują w komorze poczwarkowej i ukazują się w końcu kwietnia lub na początku maja, prowadząc aktywny sposób życia do lipca. W ciągu dnia kryją się w szczelinach dziupli, w próchnicy i pod odstającą korą, a na zewnątrz wychodzą z kryjówek o zmierzchu i nocą.
[tom 22]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Danii i ze Skandii w Szwecji, Syberii, Kaukazu i Azji Mniejszej. Z Polski wykazany w 1922 r. z Rawicza na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, ale z braku okazów dowodowych nie został zaliczony do chrząszczy krajowych. Niedawno odkryty na jednym stanowisku na Roztoczu. Występuje w pierwotnych lasach liściastych. Imagines poławiano zwykle pod odstającą korą i w murszejącym drewnie drzew liściastych, buków — Fagus L., wiązów — Ulmus L., klonów — Acer L. i topól — Populus L. Rozwój larwalny odbywa w przyziemnych dziuplach drzew, w bardzo wilgotnym drewnie oraz w silnie rozłożonym murszu zalegającym dno dziupli. Żywi się substratem, w którym przebywa oraz żywymi lub martwymi owadami próchnożemymi. Przepoczwarczenie odbywa zwykle późnym latem lub jesienią w brunatno-murszejącym drewnie otaczającym dziuplę przy podstawie pnia. Wylęgnięte imagines przezimowują w komorach poczwarkowych. Cykl rozwojowy trwa od trzech do czterech lat.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rawicz (Szulczewski 1922); Roztocze (Buchholz 1990b); Roztocze: Roztoczański Park Narodowy — rezerwat «Bukowa Góra» (Buchholz i Ossowska 1991)