Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ootypus globosus (Waltl, 1838)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozsiedlony od południowych części Wysp Brytyjskich, Fennoskandii oraz Karelii aż do Francji, Szwajcarii, północnych części Włoch i Serbii oraz Bułgarii. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany z nielicznych stanowisk na Pobrzeżu Bałtyku i w pięciu krainach południowych. Znajdowany w lasach — pod opadłymi liśćmi i wśród mchów oraz w gnijących grzybach; poza tym w napływkach, pryzmach kompostowych, nawozie końskim i krowim oraz pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi w szopach i piwnicach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1879, Letzner 1888); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1960); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Pieskowa Skała (Eichler W. 1914); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Horion 1960); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)