Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meligethes anthracinus Brisout, 1863e
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek znany głównie z południowo-zachodniej Europy, wykazywany również z nielicznych stanowisk w Europie środkowej i jednej południowej prowincji Szwecji. W Polsce niedawno odkryty na Babiej Górze. Ogólnikowo, bez bliższych danych, wykazany ze Śląska przed przeszło stu laty przez E. Reittera i na tej podstawie wielokrotnie z tego obszaru wykazywany przez innych autorów, jednak o występowaniu omawianego gatunku na Śląsku wątpi A. Horion (1960). Rośliną żywicielską jest urzet barwierski — Isatis tinctoria L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.