Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lacon (Lacon) punctatus (Herbst, 1779)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący głównie Afrykę Północną i Europę południową, docierający na północ do południowych części Francji i Szwajcarii, Austrii i Słowacji, a na wschód do południowego obszaru europejskiej części ZSRR, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce nie występuje. Z uwagi na wymagania biotyczne oraz znane dotychczas rozmieszczenie wzmianki o występowaniu w Prusach są niewiarygodne. Występuje na nasłonecznionych miejscach w lasach liściastych i mieszanych. Larwy żyją pod odstającą korą i w zmurszałym drewnie pni, pniaków i wykrotów, zarówno drzew iglastych, jak i liściastych; są bardzo drapieżne — napadają na larwy i poczwarki owadów, głównie chrząszczy z rodziny kózkowatych — Cerambycidae. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu, a postacie dojrzałe pozostają przez zimę w komorach poczwarkowych i ukazują się na zewnątrz w kwietniu.
[tom 22]
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią część Afryki Północnej oraz Europę Południową, na północ docierający do południowych części Francji, Szwajcarii, Niemiec oraz Austrii i Słowacji, a na wschód do Kaukazu, Azji Mniejszej i południowych obszarów europejskiej części Rosji. Wzmianki o występowaniu w Prusach są niewiarygodne. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny, aczkolwiek notowany z jednego stanowiska na podstawie dwu osobników znalezionych w pniakach świerkowych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 10 «Prusy» Siebold 1847, Bach 1852, Zebe G. 1852, Schilsky 1888, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1913, Horion 1953
KFP 10 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1888
KFP 22 Beskid Zachodni Krynica i okolice Starzyk J.R. i Sęk 1983