Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Lacon (Lacon) punctatus (Herbst, 1779)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący głównie Afrykę Północną i Europę południową, docierający na północ do południowych części Francji i Szwajcarii, Austrii i Słowacji, a na wschód do południowego obszaru europejskiej części ZSRR, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce nie występuje. Z uwagi na wymagania biotyczne oraz znane dotychczas rozmieszczenie wzmianki o występowaniu w Prusach są niewiarygodne. Występuje na nasłonecznionych miejscach w lasach liściastych i mieszanych. Larwy żyją pod odstającą korą i w zmurszałym drewnie pni, pniaków i wykrotów, zarówno drzew iglastych, jak i liściastych; są bardzo drapieżne — napadają na larwy i poczwarki owadów, głównie chrząszczy z rodziny kózkowatych — Cerambycidae. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu, a postacie dojrzałe pozostają przez zimę w komorach poczwarkowych i ukazują się na zewnątrz w kwietniu.
[tom 22]
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią część Afryki Północnej oraz Europę Południową, na północ docierający do południowych części Francji, Szwajcarii, Niemiec oraz Austrii i Słowacji, a na wschód do Kaukazu, Azji Mniejszej i południowych obszarów europejskiej części Rosji. Wzmianki o występowaniu w Prusach są niewiarygodne. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny, aczkolwiek notowany z jednego stanowiska na podstawie dwu osobników znalezionych w pniakach świerkowych.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu: