Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cardiophorus atramentarius Erichson, 1840b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie Wschodniej od południowych części Fennoskandii i Karelii przez jej część środkową aż do Półwyspu Bałkańskiego, docierający na zachód do środkowej Łaby; notowany nadto z zachodniej części Azji. W Polsce nie został stwierdzony w sposób pewny. Jedyna wzmianka, pochodząca sprzed blisko stu lat, nie została później potwierdzona, a o występowaniu omawianego gatunku w Prusach wątpi A. Horion (1953). Jednak, opierając się na danych z piśmiennictwa o rozmieszczeniu ogólnym, należy przypuszczać, że C. atramentarius Er. występuje w naszym kraju. Zamieszkuje lasy liściaste z udziałem dębu. Larwy rozwijają się w glebie na nasłonecznionych miejscach przy podstawie pni dębów. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu. Postacie dojrzałe zimują i ukazują się na powierzchni wczesną wiosną i przeżywają do sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Stogi (Helm 1883); Polska (Horion 1953); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1911, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Franz 1936)

Uwagi:
Polska: — bez miejscowości
«Prusy»: — bez stanowisk