Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otho sphondyloides (Germar, 1818)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek mało znany, choć szeroko rozprzestrzeniony od wschodniej części Europy przez Syberię aż do Japonii. Wszędzie notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk, a w Polsce odkryty stosunkowo niedawno na dwu stanowiskach w Puszczy Białowieskiej. Zamieszkuje biotopy leśne, mało zmienione wskutek gospodarki człowieka. Dane o występowaniu w niektórych obszarach oparte są na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Występuje głównie na terenach nizinnych, a jedyne stanowisko górskie jest znane z Karyntii (na wysokości około 1600 m n.p.m.). Cykl rozwojowy trwa co najmniej dwa lata. Larwa żyje w wilgotnym, martwym, biało butwiejącym, ale jeszcze twardym drewnie grubych gałęzi, kłód leżących na ziemi oraz stojących pni i złomów. Jako drzewa żywicielskie podawano graby, topole i dęby, w Puszczy Białowieskiej stwierdzono występowanie w osice — Populus tremula L. Przepoczwarczenie następuje na wiosnę po dwukrotnym przezimowaniu larwy. Postacie dojrzałe poławiano w czerwcu i lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: oddział 192, 548 (Burakowski i Śliwiński 1981)