Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cantharis (Ancistronycha) abdominalis Fabricius, 1798
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, środkowej i południowej części Europy. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach południowych. Zasiedla tereny pagórkowate i górzyste, w Alpach do wysokości około 2700 m n.p.m. Występuje na pobrzeżach lasu i na łąkach leśnych; jest poławiany przeważnie na listowiu i kwiatach roślin zielnych i krzewów. Ukazuje się w maju i jest spotykany zwykle do lipca, pojedynczo także w sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.