Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cantharis (Cantharis) cantholoma Gebler, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek znany tylko z Syberii, wobec czego ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Pomorzu i Śląsku są niewiarygodne. Dane G. G. Jakobsona o zasiedleniu Pomorza oparte są prawdopodobnie na błędnej wiadomości podanej przez J. Schilsky'ego (1909), odnoszącej się zresztą do wyspy Zingst (Nrd). Według A. Horiona (1935, 1953) materiały, na których oparł się ten autor, należą do G. lateralis ab. notaticollis Schilsky:.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Pomorze» (Jakobson 1911); «Śląsk» (Kuhnt 1912)