Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cantharis (Cantharis) pagana Rosenhauer, 1847
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Mało znany gatunek górski, notowany z Alp, Średniogórza Niemieckiego, Czechosłowacji, Polski, Austrii, Węgier i Rumunii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w południowej części kraju, przy czym z niektórych krain znany tylko na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. Zasiedla tereny górzyste do wysokości około 2300 m n.p.m. Poławiany od maja do sierpnia, zwłaszcza w czerwcu i lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.