Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cantharis (Cantharis) quadripunctata (Muller, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony w niemal całej Europie (nie znany z Wysp Brytyjskich), notowany ponadto z Azji Mniejszej i Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, głównie w południowej części kraju. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, występuje zwłaszcza w dolinach rzecznych i na pobrzeżach potoków. Dociera do wysokości około 2000 m n.p.m. Przeważnie jest poławiany w maju, a pojedynczo już w kwietniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.