Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cantharis (Cantharis) tristis Fabricius, 1798
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do wyższych partii górskich w środkowej części Europy, Krainie w Jugosławii, we Włoszech, Francji i Hiszpanii. Z Polski pewne stanowiska znane są z Sudetów, Tatr i Beskidów Zachodnich, natomiast z uwagi na wymagania ekologiczne omawianego gatunku wzmianka o występowaniu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej jest niewiarygodna. Zasiedla w górach głównie strefę subalpejską i alpejską, docierając w Alpach do wysokości około 2500 m n.p.m. Dane o występowaniu w niższych położeniach górskich są kwestionowane. Występuje od wiosny do późnego lata, najczęściej w czerwcu, rzadko w kwietniu i sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Horion 1953, Horion 1954); Beskid Zachodni: dorzecze Soły i Koszarawy (Wachtl 1870), Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Bach 1852, Zebe G. 1852, Kiesenwetter 1860, Seidlitz 1889, Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Dahlgren 1979); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowisko wątpliwe