Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Podistra (Pseudoabsidia) prolixa (Maerkel in Kiesenwetter, 1852)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek obejmujący zasięgiem tereny górzyste we Francji, Szwajcarii, południowej Bawarii, Austrii, północnych Włoszech, Chorwacji, oraz Sudety i Karpaty. W Polsce chrząszcz ten jest nadzwyczaj rzadko spotykany, znany tylko z czterech krain południowych, przy czym dane o występowaniu na Roztoczu wymagają, z uwagi na wymagania środowiskowe, potwierdzenia nowymi badaniami. Zasiedla głównie strefę subalpejską, gdzie występuje w lasach iglastych. Jest spotykany w czerwcu i lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Roztocze (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: góra Turnica pod Przemyślem (Trella 1936, Trella 1938); Polska (Horion 1953); «Prusy» (Lentz 1879, Schilsky 1888); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913); «Beskidy» (Horion 1953)