Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhagonycha femoralis (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku nie jest ostatecznie wyjaśniony. Według A. Horiona (1953) gatunek ten zamieszkuje głównie południową, część Europy, docierając na północ do środkowej Francji, Bawarii, Sudetów i ich przedgórzy oraz Ukrainy (najdalej na północ wysuniętymi, znanymi stanowiskami miały być Mohylew i Jarosławl w ZSRR ). G. Dahlgren (1979) uważa natomiast, że Rh. femoralis (Gyll.) jest gatunkiem greckim, nie występującym w Europie Środkowej, wobec czego należy przypuszczać, że dotychczasowe dane o występowaniu w Polsce odnoszą się prawdopodobnie do innych gatunków.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Borów koło Oborników Śląskich (Kolbe W. 1921b); Sudety Zachodnie: Góry Izerskie (Letzner 1871, Horion 1953), Karkonosze (Heyden 1880, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Prusy» (Schilsky 1888); «Śląsk» (Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1953)