Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhagonycha fugax Mannerheim, 1843c
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek wschodnioeuropejski, który przez Czechosłowację i Austrię dociera aż do Szwajcarii; notowany jest też z Syberii. W Polsce jest chrząszczem nadzwyczaj rzadkim, wykazanym tylko z dwu krain. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, docierając do wysokości około 1700 m n.p.m. Występuje na pobrzeżach lasu, polach i łąkach przyleśnych oraz nadrzecznych. Jest spotykany od maja do lipca na krzewach i drzewach liściastych oraz na kwitnących roślinach łąkowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Bądki koło Morąga (Horion 1953); Beskid Zachodni: Babia Góra (Roubal 1936); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Schilsky 1909, Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1935); «Karpaty» (Horion 1970)